Международен ден на планината

Сподели в Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInPrint this page

Международният ден на планините (International Mountain Day) (определен през 2003 г. на 57-та Генерална асамблея на ООН с резолюция 57/245 на Общото събрание на ООН от 2002 г., с цел да популяризира значението на устойчивото развитие за планинските региони)

Сподели в Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInPrint this page
Posted in Новини and tagged , , , , , , .